https://yle.fi/uutiset/3-11515920

Yle.:n uutisessa ” Lintilä Ylelle: Yritysten kustannustuen jatkoa harkitaan – Yrityksille varatusta 300 miljoonasta 200 miljoonaa jakamatta ja aika loppuu maanantaina ” (julkaistu 28.8.2020) kerrotaan yrityksille mahdollistetusta kustannustuesta, josta jää jakamatta valtaosa hakuajan päätyttyä.  

Mielestäni on mahtavaa, että yrittäjille on mahdollistettu turva taloudelle koronan aiheuttaman turvattomuuden ja haastavuuden takia. Tuesta kuitenkin jäi näin paljon jakamatta, koska kriteerit tukien saamiselle olivat hyvin tiukat ja vain vähän päälle neljäsosa hakemuksista oli hyväksytty. Mikäli kustannustukien jakamista jatketaan olisi suotavaa, jos kriteerejä löysennettäisiin. Uutisessa toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä kertoo koronan toisen aallon pahenevan ja heidän varautuvan lanseeraamaan uuden kustannustuen muunnelluilla kriteereillä. Vertailukuukaudet pienenisivät ja kustannustuen minimi- ja maksimirajat muuttuisivat. Tämä mielestäni mahdollistaa useammalle yrittäjälle tuen saamisen ja avun. Moni yrittäjä varmasti arvostaa tätä ja arvostaisin itsekin yrittäjänä.  

 Toivon, että kustannustukien hakeminen ja jakaminen tosiaankin jatkuu nyt koronan pahentuessa ja myös useamman uskaltavan hakea tukea kriteerien löysetessä. Tuesta on varmasti korvaamaton apu suomalaisille yrittäjille. Tukia ei myöskään tarvitse myöhemmin maksaa takaisin, joka on todella suuri plussa.