Uutisessa kerrottiin, miten korona epidemia on vaikuttanut negatiivisesti merenkulkualaan. Suomen Merimies-Unionin liittosihteeri Kenneth Bondas vaatii suomen valtiolta lisää apua ja pikaisia tukipäätöksiä. Mielestäni vaatimus on epäreilu ja itsekäs, koska valtion täytyy auttaa niin monia eri yrityksiä ja aloja, että ei voi odottaa sen ehtivän päättää heti kaikesta. Merenkulkuala ei todellakaan ole ainoa ala, jolle koronatilanne on tuottanut ongelmia. Mielestäni valtion tulisi auttaa kaikkia tasapuolisesti, toki verraten siihen, kuinka paljon työpaikkoja se tarjoaa.  

 En itse pidä merenkulkualaa kovin tähdellisenä, varsinkaan ilmastoa ja meriä ajatellessani, mutta se antaa monelle työpaikkoja ja mahdollistaa kaupan ja tavaran liikkumisen ulkomaille. Uutisessa puhuttu Viking Line ei varsinaisesti kuljeta tavaraa Suomen, Ruotsin, Viron ja Ahvenanmaan välillä, vaan se tuottaa lähinnä vapaa-ajan virkistysmatkoja ja reittimatkoja. Sen antamat työpaikat ovat kuitenkin tärkeitä monelle. Viking Linen yt-neuvotteluissa arvellaan 200 ihmisen joutuvan osa-aikaiseksi, lomautetuksi tai jopa irtisanotuksi.  Luultavasti tämä näkyy jollakin tasolla suomenkin taloudessa.