Uutisessa kerrottiin kuinka lomautetuista työtekijöistä noin puolet lomautetuista palaavat töihin. Autotehdas pääsee siirtymää niin sanotusti normaaleihin työaikoihin, jotka tehtaalla ovat ennekin olleet. Uutisessa myös kerrottiin, kuinka koronatilanne vaikuttaa päämies Demlerin raha-asioihin. Demler teki tappiota miljardeja euroja, sillä tilausten määrä o laskenut. Todennäköisesti tilausten väheneminen heijastuu pandemiasta, sillä lomautuksia o tehtävä, jolloin kasalaisten ostokyky vähenee. Autoteollisuus on kuitenkin selvästi sidoksissa kulutukseen, joten sen osalta koronakyykkäys tapahtui välittömästi kulutuksen laskiessa.”  

 

Mielestäni uutinen tuo hyvin esille se, kuinka helposti yrityksen tarve työntekijöille voi muuttua, ja kuinka pandemia on aiheuttanut tietynlaista pelkoa kuluttajien keskuudessa. Uutisessa tulee myös selväksi se, että työelämässä ei voida olla 100% varmoja siitä, milloin työt saattavatkin loppua ainakin väliaikaisesti, ellei jopa kokonaan. Uutinen oisi kuitenkin voinut sisältää jonkun laisia tilastoja siitä, kuinka pandemian on arvioitu vaikuttaneen työntekijöiden arkeen, sekä millaisia ratkaisuja yritys on saattanut tehdä, kun on päätetty ketkä palaavat lomautukselta töihin.