Kyseinen uutinen kertoo Suomen talouselämän selviytyneen ruotsalaisia paremmin korona-ajasta johtuvista muutoksista. Ruotsalainen pankki on hämmästynyt siitä, miten suomalaiset ovat voineet selviytyä paremmin, vaikka he tekivät yhteiskunnallisia rajoitustoimia Ruotsia enemmän. Asiasta kertoo ruotsalaisen pankin ekonomisti Robert Bergqvist, jota hämmästyttää se, että Suomen talous on kokenut pienemmän kolauksen, kuin Ruotsi. Bergqvist ei halua kuitenkaan kertoa uutisessa vielä korona-kriisin voittajista, koska kriisi on yhä läsnä maailmanlaajuisesti. Bergqvist kuitenkin nostaa Suomen selviytymisen aivan omalle tasolle muihin pohjoismaihin verrattuna, vaikka Norjan ja Islannin osalta eivät tulokset ovat vielä puutteellisia. Talouden lasku on pohjoismaissa ollut Euroopan maita alhaisempaa. Talouden lasku on Bergqvistin mukaan ollut pohjoismaissa muista Euroopan maita alhaisempaa pohjoismaiden monipuolisen teollisuuden ja turismista riippumattomuuden vuoksi. Bergqvistin mukaan pohjoismaiden hyötynä on ollut digitalisaation korkeatasoisuus. Bergqvist ei osaa täysin selittää Suomen parempaa selviytymistä suhteessa muihin. Hän korostaa ainoastaan suomalaisten olleen muutosvalmiimpia kuin muut.

Mielestäni uutinen sisältää paljon hyvää tietoa meille suomalaisille erityisesti siitä, että maamme hallitus on osannut tehdä oikeanlaisia ratkaisuja, joilla on ollut vaikutusta talouteen esimerkiksi yritystukien osalta. Uutiselle ei kuitenkaan kannata antaa hirveästi painoarvoa, koska korona kriisi on yhä läsnä ja kaikki pohjoismaat eivät ole julkaisseet tuloksiaan, joten ei voida olla vielä ihan varmoja, miten tässä loppujen lopuksi selviydytään. Uutinen luo kuitenkin osaltaan luottamusta ja uskoa korona-kriisistä selviytymiseen.

Uutisen linkki: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006602074.html