Yle Uutinen julkaisi 20.8.2020 uutisen “Kasvomaskien hinnat kääntyivät selvään laskuun”. Uutinen käsittelee sitä, että kasvomaskien hinnat ovat laskeneet yli eurosta alle 50 senttiin. Syynä tähän on kilpailun lisääntyminen ja saatavuuden paraneminen. 

 

Mielestäni uutinen on koronaviruksen ehkäisyn kannalta erittäin hyvä ja huomioon otettava, koska maskien hintojen lasku lisää niiden ostoa, joka taas vähentää koronaviruksen leviämistä. Mitä enemmän maskeja ostetaan, sitä enemmän niitä käytetään ja siten suojelemme toinen toisiamme. Maskien käytön suositus julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa lähikontakteja on hankala välttää, on myös lisännyt kuluttajien suojautumista. 

 

Uskon, että jos hinnat eivät olisi laskeneet niin saattaisi korkeiden hintojen seurauksena osa ihmisistä jättää maskin ostamisen väliin taloussyistä, vaikka asuisi alueella, jossa se olisi suositeltavaa. Kertakäyttömaskin hinta saattaisi joidenkin mielestä olla käyttöön nähden liian kallis verrattuna, vaikka kangasmaskiin, josta voi maksaa enemmän.  

 

Uutisessa kerrotaan myös, että nopea hintojen lasku koskee lähinnä Kiinasta tuotuja kasvomaskeja, joiden kappalehinta on merkittävästi halvempi verrattuna Suomessa valmistettuihin maskeihin. Asia on huono sen kannalta, että jos haluaa suosia kotimaista ja sijoittaa kohtuullisesti rahaa maskiin, jota käyttää vain kerran. Mielestäni jos hintoja laskisi se saisi suomalaisten maskien myynnin nousuun ja olisi parempi myös ilmastonmuutoksen kannalta. Myös suomalaiset yritykset menestyisivät paremmin sen myötä, kun ihmiset suosisivat kotimaista.