Helsingin Sanomissa 18.8 julkaistussa uutisessa ”Testaus on jo pahasti ruuhkautunut, vaikka flunssakausi on vasta edessä -asiantuntijat arvioivat valittua strategiaa” käsitellään korona oireellisten testaamisen tarpeellisuutta ja sitä, pitäisikö sen kriteerejä muuttaa vaiko testausta tehostaa. 

Oireellisen täytyy käydä ottamassa koronatesti terveydenhuollon ammattilaisen toimesta jo lievien oireiden ilmaantuessa. Tästä syystä koronavirustestaus on ruuhkautunut pahasti eri puolilla Suomea, jonka vuoksi tuloksia voi joutua odottamaan jopa viikon. On kuitenkin parempi hakeutua testattavaksi ajoissa kuin tartuttaa muita.  

Koronavirustestin tulosten saapumisen hitauden haittapuolia etenkin lapsiperheiden kohdalla oli käsitelty uutisessa. Vaikka aikuiset eivät pääse töihin lastensa sairastuessa, pystyvät he silti tekemään esimerkiksi etätöitä, jos se on mahdollista. Uutisessa kyseenalaistettiin osaksi tämän takia, onko nykyisessä linjauksessa järkeä, mutta mielestäni olisi tärkeintä pysyä terveinä. Yhteiskunta ja talous pyrkii aina vain kasvuun, mikä ei ole toteutunut niin hyvin korona-aikana. Kuitenkin terveydellä pitäisi olla enemmän merkitystä kuin, sillä paljonko yhtiöt tuottavat tai pääsevätkö yksittäiset henkilöt käymään töissä suojellessaan muiden terveyttä.